"צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים , ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו".

כך כותב הרב קוק ומלמדינו את משימת הדור.

לאורם של דברים אלו, פועלת חטיבת הביניים של ישיבת בני עקיבא 'נתיב מאיר'.

אנו מאמינים שבכל תלמיד ותלמיד דולק נר משלו. כל אחד ואחד יקר לנו ביותר ועלינו מוטלת המשימה למצוא בכל אחד את האור המיוחד שלו, להגדיל אותו הלוך וגדל עד אשר יפוץ האור החוצה לרבים. כמאמר הגמרא במסכת שבת : "אמר רב הונא: הרגיל בנר - הויין ליה בנים תלמידי חכמים".

האמונה בכל תלמיד וההתייחסות המיוחדת,  מעניקים את הכוחות הדרושים המגלים את האור הייחודי והיפיפייה שבכל אחד.  מתוך עמל ויגיעה בתפילה, בלימוד תורה, בלימודים כלליים, בטיולים, בעשייה חברתית, ביצירה המוזיקאלית ובאפיקים רבים ומגוונים אשר אותם הישיבה פותחת בפני התלמידים, המותאמים לכל אחד באופן אישי,  בבחינת "חנוך לנער על פי דרכו".

בשנים האחרונות, עוברת החטיבה תהליך חשוב ומשמעותי. מתוך אותה הסתכלות, הרואה בכל תלמיד את האור הייחודי שבו,  הקמנו את "חטיבת הביניים של ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר" אשר מטרתה להכשיר את הקרקע הפורייה, להכין את התלמידים לשנים העתידות בחטיבה העליונה ולהמשך החיים, עם תכניות לימוד רבות וחדשניות אשר מכוונות כבר מכיתה ז' ללימודים תורניים ברמה גבוהה, לימודי טכנולוגיה ומדע, סייבר, רפואה והלכה, וטעימה מחיי הפנימייה למעוניינים, המובילות אותם להישגים רבים.

מטרתה של חטיבת הביניים, השואבת את כוחה מתוך הישיבה, היא להצמיח תלמידי חכמים, אוהבי תורה, המוצאים חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. אתם ההורים היקרים מפקידים בידינו את בנכם ותפקידנו כצוות חינוכי הוא לכוונם ולעצבם יחד בתורה, מידות ומעשים טובים ולהכינם אל העתיד לבוא בהמשך דרכם, מתוך הכלה ואהבה ומתוך רצון לשמור על שלימות הנר הפנימי שימשיך לדלוק תמיד, ובעוצמה גדולה ומתמשכת.

שנזכה שהאור שבתוכנו יוסיף וילך, יתעצם ויתגדל ובע"ה, עוד יאיר לעולם כולו.

בברכת "ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו...שתשרה שכינה במעשה ידינו"