ברכת האילנות

בבוקרו של יום א' יצאו תלמידי החטיבה, ברב עם הדרת מלך, לברך ברכת האילנות. וכשבח והודיה לה' יתברך על הבריות הטובות פצחו בסיום הברכה בשירה וריקודים.