ביקור סניפים לקראת שבת ארגון תשע"ט

כדרכנו בשבת הארגון, מכינים אנו שלטי ברכה למדריכים היקרים על הובלתם בגדול את חניכיהם בדרך תורה ועבודה. ראש הישיבה נוסע ומבקר בסניפים בלילה הלבן ובערב המפקדים וההופעות, נפגש עם המדריכים הנרגשים, מוסר את ברכת הישיבה ומחלק סופגניות... אנו שמחים מאוד בתלמידינו היקרים המרימים את הדגל. דגל של דורות. וברכה לשבט דורות לשמו החדש.