ביקור בסוכה של ראש הישיבה

במהלך חג הסוכות, תלמידים, בוגרים ור"מים זכו לבקר ולשמוח בסוכתו של ראש הישיבה.