אפיית מצות

בערב היציאה לחופשה התכנסו כל תלמידי הישיבה לפי כיתות לאפיית מצות בחבורה. היה מעניין ומגבש במיוחד.