"אסיפת תלמידים" לסיכום מחצית

מסורת בישיבת נתיב מאיר לקיים 'אספת תלמידים' בסמוך לחלוקת התעודות. בדיוק כמו ב'אספת הורים', אלא שהפעם אלו הם התלמידים שמגיעים לפגישה עם המורים לשיחה פנים אל פנים. בשיחה עולות נקודות לסיכום המחצית ונקודות לחיזוק ולשיפור לקראת המחצית הבאה. 'אספת התלמידים' מתקיימת בארגון בלעדי של חברי מועצת התלמידים, בהנחיית הרכז החברתי של החט"ע ערן פריזאט.