ישיבת בני עקיבא "נתיב מאיר" מבקשת להצמיח את תלמידיה לגדול בתורה, לגדול בערכים ולגדול כאנשים לומדים. 
האתגרים הנצבים בפני התלמידים הם הזדמנות לצמיחה. בתורה מתוך חיבור ויישום בחיי היומיום. בערכים מתוך רצון לתת לאחר ולהתנדב. ובלמידה מתוך הרצון לפתח סקרנות אינטלקטואלית. 

לגדול בתורה - לימוד התורה כערך לכשעצמו מתוך הבנה כי התורה היא המעצבת את רוחו של האדם ובונה את אישיותו. התורה הגדולה היא ממלאה את האדם ופוגשת את כל השדות בהם פועל האדם.

לגדול בערכים - ערכים נקנים על ידי עשייה, ערכים נקנים על ידי דמויות מופת המייצגים אותם. לצד מפגש עם דמויות מופת במהלך הלמידה צוות הרמי"ם מהווה דמיות מופת לערכי יושר, כנות ואהבת הלימוד. אנחנו גם יוצאים החוצה להתנדבויות ממוסדות.  

לגדול כאנשים לומדים - הצמיחה בלמידה מחייבת לעורר לסקרנות ולתת לתלמיד את רוחב היריעה בנכסי הצאן והברזל של עם ישראל. לימוד מקצועות החול יהיה גם מתוך הבנה שכל תחום מהווה פרט בתוך התצרף הבונה את אישיות התלמיד.