ישיבת בני עקיבא "נתיב מאיר" מבקשת להצמיח את תלמידיה לגדול בתורה, לגדול בערכים ולגדול כאנשים לומדים. 
האתגרים הנצבים בפני התלמידים הם הזדמנות לצמיחה. בתורה מתוך חיבור ויישום בחיי היומיום. בערכים מתוך רצון לתת לאחר ולהתנדב. ובלמידה מתוך הרצון לפתח סקרנות אינטלקטואלית.