שרים שבעים - נתיבקולם ישיבת

לפני כשבועיים, התכנסו תלמידי הישיבה ז'-יב', בוגרים ואנשי צוות, לכינוס הודיה לה' לרגל 70 שנים לקוממיות עם ישראל בארצו והקמת מדינת ישראל. בכינוס נפלא זה, בחרנו לשיר את "אדון עולם" שיר הודיה לה' מפי כלל הישיבה, בחינת "ויחן שם ישראל" - כאיש אחד בקול אחד. בשמחה ורגש התכוננו ושרנו. תודה לרה"י שמדריך ומנהיג למרים על הארגון ולכל המשתתפים על הביצוע.