שנראה כל אחד מעלת חברינו

במסגרת תכנית ׳מדרשוקו׳, שבהובלת מחנכי הכיתות והרכזת החברתית, עסקו תלמידי החטיבה בלימוד על ״הווי דן את כל האדם לכף זכות״. התלמידים למדו על החשיבות של המבט מאחורי התמונה ולא רק מה שרואים, העמקנו בתפילתו של ר׳ אלימלך מליז׳נסק ״אדרבה״ כדי שנדע להתבונן על היתרונות ולא על החסרונות. התלמידים התבקשו לכתוב לחבריהם מעלה טובה שהם מוציאים בהם או מקום שבו הם מבקשים ללמד עליהם זכות. הדברים שנכתבו היו מרגשים ביותר. כמנהגנו, הכל סביב שולחנות ערוכים בשוקו חם ומיני מגדנות. יישר כוח למורה אביה על בניית יחידת הלימוד בצורה מרשימה וחווייתית.