רוקדים לכבודה של התורה

ביוזמת פיקוח החמ"ד זכינו השבוע לחוויה מיוחדת בשמחתה של תורה. בשנה זו עוסק החמ"ד בדמותו של הרב גץ זצ"ל. הרב גץ כתב ספר לזכר בנו שנפל במלחמת ששת הימים וספר זה נתרם על ידי המשפחה לחבר את כל ילדי ישראל לאהבת תורה וכיבודה. ספר זה עובר בין המחוזות וכעת הגיע הוא לירושלים, לכבוד האירוע התקיימה תהלוכה מרשימה ומחממת לבבות של גני הילדים, בתי הספר התיכונים וישיבות תיכוניות שהתאחדו בשמחתה של תורה. תלמידנו האהובים העוסקים בתורה ושמחים בה היו רוח חיה בשמחת התהלוכה ובתחושה של "ויחן שם ישראל" כאיש אחד בלב אחד. לנו בישיבה שמחה מיוחדת בכך ששנים מצאצאיו של הרב גץ זצ"ל לומדים בישיבה ומהווים דוגמה לבני תורה מעולים וממשיכי דרך.