ערב במ"ה להורי החטיבה

הורי תלמידי החטיבה השתתפו בערב מיוחד אשר מטרתו לפתח שיח חינוכי משותף. הורי תלמידי כיתות ז השתתפו בסדנא בנושא ״מעברים״ מפי אורית יועצת החטיבה וקיבלו כלים להתמודדות עם המעבר השלישי בחיי הבנים. הורי תלמידי כיתות ח השתתפו בסדנא בנושא ״שיח עם מתבגר״ עם מנהל החטיבה הרב יוחאי. לאחר מכן החכים את כולנו הרב אלישע אבינר הי״ו אשר הציג להורים נקודת הסתכלות חדשה על גיל ההתבגרות ועל הקשיים של הילד כנקודת פתיחה בבניית גיבוש זהות וצמיחה אישית של הבנים. תקופה של שמחה בהתמודדות ולא לחץ. יישר כוח לכל ההורים שנטלו חלק חשוב בערב זה ולצוות החינוכי על ההובלה.