כנס "ויגדיל בתורה"

השבוע זכינו לארח את כנס "יגדיל תורה" של מרכז ישיבות בני עקיבא. בכנס הוענקו פרסים שנתרמו ע"י מר בנימין לנדי לתלמידי שלמדו ונבחנו על 50 דפי גמרא לפחות, בטקס כיבד אותנו בנוכחותו הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שדבר בשבח לומדי התורה והישיבות בהם לומדים תורה מרצון,בשמחה ובהתמדה. לקראת הכנס ובמהלכו נרתמו תלמידי הישיבה לסדר לארגן את כל חלקי הטקס ולהכווין את המשתתפים שבאו מכל קצות הארץ. העוזרים והמסייעים בצעו את עבודתם ביעילות וברצינות וכל מהלך הכנס עבר בצורה מרשימה. לישיבתינו הייתה נוכחות נכבדה גם במקבלי הפרסים, "חילכם לאורייתא".